We decided to introduce a series of articles about App Store Optimization on our blog where we will analyze and evaluate metadata and App Store Optimization strategies of the most popular mobile apps and games.

We are going to call this series App Store Optimization (ASO) Battle. In it, we will compare two applications from the same category in terms of different metadata, position on a given keyword, and app position in the ranking in a given category. I will not be analyzing icons, screenshots and promotional videos here because the casino games industry makes practically all of them in…


Na naszym blogu postanowiliśmy wprowadzić cykl artykułów poświęconych App Store Optimization gdzie będziemy analizować i oceniać metadane i strategie App Store Optimization najpopularniejszych aplikacji i gier mobilnych.

Cykl będzie nosił nazwę App Store Optimization (ASO) Battle gdzie będziemy porównywać między sobą 2 aplikacje z tej samej kategorii pod kątem różnych metadanych, pozycji na dane słowo kluczowe, pozycji w rankingu w danej kategorii. W poniższym tekście nie będę analizował ikon, screenshotów i filmów promocyjnych ponieważ w branży gier kasynowych praktycznie wszystkie robione są w tym samym stylu i podobnej kolorystyce.

Na pierwszy rzut pójdą dwie aplikacje kasynowe (slotowe) dwóch najpopularniejszych wydawców…


Pre-Registration (Google Play) and Pre-Order (App Store)

How to market your mobile app with pre-registration (Google Play) or pre-order (App Store)? Why do you need to promote mobile applications and games a few months before the official launch on Google Play and the App Store? What is app or game pre-registration on Google Play? How long can developers keep and promote a game or an app in pre-order in the App Store? Which paid mobile traffic sources convert best for pre-registration or pre-order? Why introduce a game or mobile app with pre-registration and pre-order? It’s all in the article below.

Launching an app or mobile game on the market in 2021

On the one hand, introducing a mobile…


Google Play (Android)

A few weeks ago, Google announced some changes to metadata for mobile apps and games on Google Play. These changes will take place in the second half of 2021, and their purpose will be to improve the quality of browsing new applications on Google Play.

The length of app or mobile game titles in Google Play will be shortened to 30 characters (same as in the App Store). Currently, app developers can use 50 characters for the app name and keywords.

Limiting the number of characters may get in the way of search rankings for many applications and games, as…


App Store Optimization 2021

In the recent years, App Store Optimization in Google Play and the App Store has undergone quite a change. In 2021 we are seeing more and more picks of keyword positions on Google Play, more difficult entry and breakthrough on given positions in the App Store, the dominance of browsing traffic in the App Store and Google Play, adding new categories by stores, and decreasing the character limit for title in Google Play. …


W ciągu ostatnich kilku lat App Store Optimization w Google Play i App Store dość mocno się zmieniło. W 2021 roku widzimy coraz większe picki pozycji słów kluczowych w Google Play, trudniejsze wejście i wybicie na dane pozycje w App Store, dominacja ruchu z przeglądania w App Store i Google Play, dodawanie przez sklepy nowych kategorii, ograniczanie liczby znaków w tytule w Google Play. Przy zmianach w ASO nie zmieniają się jednak wskaźniki efektywności, które musisz obowiązkowo mierzyć przy różnych wersjach metadanych dla swojej gry lub aplikacji mobilnej.Poniżej …


What analytical and marketing tools should you include in your business plan for a mobile application? What benchmarks are a must to prepare a business plan for your application or a mobile game? What exact information should you include in your mobile app business plan? You will find all the answers in this text!

One of the most common steps before getting financing for your application or mobile game, or before starting development, is to prepare a business plan for your app. …


What elements of the App Store product page will you be able to put to an A/B test in iOS 15? How will you be able to check the different variants of product pages? What will be the in-app shown in search results or when selecting App Store editors? Read about the upcoming changes in iOS15 that will have a positive impact on App Store Optimization and the number of app downloads below.

A couple of weeks ago, WWDC 2021 (World Wide Developer Conference) was held, and the changes that will be introduced in the App Store starting at iOS…


Dlaczego warto promować aplikacje i gry mobilne kilka miesięcy przed oficjalnym launchem w Google Play i App Store? Czym jest wstępna rejestracja aplikacji lub gry w Google Play? Jak długo developerzy mogą trzymać i promować grę lub aplikację w przedsprzedaży w App Store? Jakie płatne źródła ruchu mobilnego konwertują najlepiej przy wstępnej rejestracji lub przedsprzedaży? Dlaczego warto wprowadzać grę lub aplikację mobilną za pomocą wstępnej rejestracji i przedsprzedaży? O tym wszystkim w poniższym artykule.

Wprowadzenie aplikacji lub gry mobilnej na rynek w roku 2021

Wprowadzenie aplikacji lub gry mobilnej na rynek w 2021 z jednej strony wydaje się bardzo łatwe ze względu na niską barierę wejścia jeżeli chodzi założenie konta…


Kilka tygodni temu Google ogłosił zmiany w metadanych dla aplikacji i gier mobilnych w Google Play. Zmiany te nadejdą w drugiej połowie 2021 roku. Celem zmian jest poprawa jakości odkrywania aplikacji w Google Play.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone w Google Play:

Tytuł aplikacji lub gry mobilnej w Google Play zostanie skrócony do 30 znaków (tak samo jak w App Store). Obecnie developerzy aplikacji mają możliwość zmieszczenia nazwy aplikacji i słów kluczowych w 50 znakach. Ograniczenie liczby znaków może wpłynąć negatywnie pozycje w wynikach wyszukiwania wielu aplikacji i gier, ponieważ duża liczba aplikacji będzie zmuszona do usunięcia słów kluczowych i…

Peter Plachta

Founder ARPU Brothers, Mobile User Acquisition & App Store Optimization Agency for Mobile Apps & Games https://arpubrothers.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store